Novay beëindigt haar activiteiten

De afgelopen jaren heeft Novay, het voormalige Telematica Instituut, een transformatie ondergaan: De ombouw van een organisatie die voornamelijk werd gefinancierd door subsidie, naar een commerciële organisatie met financiering op basis van opdrachten van overheidsorganisaties en bedrijfsleven. Novay is een stichting en dat is niet de meest passende vorm voor een bedrijf, daarom is de laatste fase van de transformatie de afbouw van de onderzoeks- en adviesactiviteiten binnen de Stichting Novay en de overdracht van lopende projecten en programma's aan nieuwe bedrijven.


In december 2013 is een aantal Novay-werknemers een nieuwe organisatie gestart, InnoValor genaamd. InnoValor staat voor waarde uit innovatie, oftewel value through innovation. InnoValor B.V. is een zelfstandig onderdeel van BiZZdesign, zelf een succesvolle spin-off van Novay. InnoValor is gestart met een achttal mensen, met Maarten Wegdam en Wil Janssen als managing partners.

InnoValor voert research-based adviesactiviteiten uit voor bedrijven en overheid, zowel individueel als in open innovatie samenwerkingsverbanden. Dit onder meer op de gebieden Identity, Privacy & Trust, Business Models, Agility en Innovation Management. De adviesactiviteiten hebben, in lijn met de benadering vanuit Novay, een stevige wetenschappelijke basis en zorgen zo voor duurzame, innovatieve oplossingen voor overheid en bedrijfsleven.

In de afgelopen jaren heeft deze web site en de KnowHow Nieuwsbrief u op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op gebieden waar InnoValor actief is. We hopen dat de opgebouwde relatie in InnoValor wordt bestendigd en dat u in de toekomst prijs stelt op informatie vanuit InnoValor. U kunt zich aanmelden voor de InnoValor nieuwsbrief.

Overige activiteiten van Novay zijn ondergebracht bij andere organisaties zoals de Stichting Digisterker voor het programma "Werken met e-overheid" en BuzzBoard dat zich richt op een unieke presentatie van berichten uit sociale media en andere bronnen. Recente andere spin-offs van Novay zijn Mobidot, dat personal mobiliteitsgedrag meet en beïnvloedt via smartphones, en Drebbl, dat zich richt op slimme en energiebesparende thermostaatsdiensten op basis van mobiliteitspatronen.

Enschede, 15 maart 2014